Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 23-11-2016

2016-11-23

Risicoverevening

betekenis & definitie

Risicoverevening is een bepaling die wordt uitgevoerd door het Zorgverzekeringsfonds en compenseert voor de verschillen in ledenbestanden tussen zorgverzekeraars.

In Nederland krijgen zorgverzekeraars op twee manieren geld voor zorg uitkeringen, namelijk via de persoonlijke zorgpremies en via het Zorgverzekeringsfonds. Het Zorgverzekeringsfonds keert geld uit aan zorgverzekeraars op basis van het aantal personen dat is aangesloten bij een zorgverzekeraar en de samenstelling van deze verzekerdenpopulatie. Dit laatste wordt de risicoverevening genoemd. Door de risicoverevening krijgen zorgverzekeraars met een ledenbestand met een relatief hoog risico om zorgkosten te maken, relatief meer geld van het Zorgverzekeringsfonds dan andere zorgverzekeraars. Het geld dat wordt uitgekeerd op basis van het aantal personen wordt de vereveningsbijdrage genoemd.

Voor risicoverevening worden zogenaamde risicoprofielen opgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij ieder van deze risicoprofielen wordt een inschatting gemaakt van het risico op zorgkosten. Op basis van deze risicoprofielen wordt uiteindelijk de risicoverevening berekend, oftewel de hoogte van het bedrag dat een zorgverzekeraar van het Zorgverzekeringsfonds krijgt. Hoe meer personen met een hoog risicoprofiel een basisverzekering bij een bepaalde zorgverzekeraar hebben aangevraagd, des te meer geld krijgt de betreffende zorgverzekeraar van het Zorgverzekeringsfonds.