Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Restitutiepolis

betekenis & definitie

Een restitutiepolis is een type zorgverzekering waarbij de verzekerde zelf kan beslissen bij welke zorgverlener men zorg krijgt. Bij een restitutiepolis krijgt men ook zorg vergoed die niet is ingekocht door de zorgverzekeraar.

In Nederland kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten zorgverzekeringen. Een hiervan is de zogenaamde restitutiepolis. In Nederland is het gebruikelijk dat zorgverzekeraars contracten afsluiten met zorgverleners. Verzekerden krijgen vervolgens alleen zorg vergoed indien zij gebruik maken van een zorgverlener die een contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis krijgt men echter ook zorg vergoed van zorgverleners die geen contract hebben afgesloten bij de betreffende zorgverzekeraar. In andere woorden, men krijgt bij een restitutiepolis ook niet-gecontracteerde zorg volledig vergoed.

Naast de restitutiepolis is een veel voorkomende variant van de zorgverzekering in Nederland de zogenaamde naturapolis. In tegenstelling tot een restitutiepolis krijgt men bij een naturapolis alleen gecontracteerde zorg volledig vergoed. Men kan bij een naturapolis dus alleen aanspraak maken op een vergoeding indien de zorg afkomstig is van een zorgverlener die een contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar.