Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Personenschade

betekenis & definitie

Personenschade is de overkoepelende naam voor al het letsel dat men heeft ondervonden door toedoen van anderen en die schadelijk is voor lichaam of geest. Bij personenschade kan een onderscheid worden gemaakt tussen letselschade en overlijdensschade.

Men kan op verschillende manieren schade ondervinden door toedoen van anderen. Personenschade is hieromtrent de lichamelijke of geestelijke schade die aan iemand is toegebracht. In de praktijk zijn er twee soorten personenschade, namelijk letselschade en overlijdensschade. Bij letselschade heeft men door toedoen van anderen leed opgelopen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat men zonder eigen schuld betrokken is geraakt bij een verkeersongeval en hierdoor letsel heeft opgelopen. Dit wordt dan gezien als personenschade in de vorm van letsel. Overlijdensschade betreft de schade die wordt toebracht aan nabestaanden als gevolg van het overlijden van een dierbare. Wanneer iemand komt te overlijden door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout kan dit voor de nabestaanden erg zwaar zijn. Afgezien van de emotionele schade kan men hieronder ook de kosten voor de begrafenis of crematie verstaan. Men spreekt dan van personenschade door het overlijden van een dierbare.

Onder personenschade wordt ook eventuele geestelijke of immateriële schade verstaan. Dit is de schade die men heeft opgelopen die niet fysiek zichtbaar is, maar het dagelijks leven van het slachtoffer sterk beïnvloedt. Mensen kunnen lijden onder geestelijke schade wanneer ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. In Nederland kan men in geval van geestelijke schade niet altijd aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit heeft er mee te maken dat het vaststellen van geestelijke personenschade vaak erg moeilijk is en men bang is voor het ontstaan van een zogenaamde claim cultuur, waarbij mensen het minste of geringste gebruiken om een schadevergoeding te eisen.