Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Ongevallen-inzittendenverzekering

betekenis & definitie

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert na een ongeluk maandelijks een vast bedrag uit wanneer een bestuurder of medepassagiers blijvend invalide is geraakt of is overleden. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van de verzekeraar, maar wordt niet beïnvloedt door het soort schade dat de bestuurder of inzittenden geleden hebben.

Een ongevallen-inzittendenverzekering kan vaak als een aanvulling op een WA-verzekering worden afgesloten. Echter, in tegenstelling tot een WA-verzekering heeft een ongevallen-inzittendenverzekering geen betrekking op het voertuig, maar alleen op de inzittenden. Schade aan de eigen auto wordt dus niet vergoedt door deze verzekering.

Het voordeel van een ongevallen-inzittendenverzekering is dat de verzekerde en eventuele medepassagiers meteen uitbetaald krijgen als duidelijk is dat er sprake is van overlijden of blijvend letsel. Hiervoor hoeft niet gewacht te worden op een antwoord op de schuldvraag. De schuldvraag speelt wel een rol in de hoogte van de uitkering, maar in principe krijgt iedere verzekerde uitbetaald, ook als hij of zij schuld is aan het ongeluk.Zelfs wanneer er geen schuldige partij aangewezen kan worden keert de verzekering een bedrag uit.

Het nadeel van een ongevallen-inzittendenverzekering is dat er alleen een bedrag uitgekeerd wordt wanneer er sprake is van blijvend letsel of overlijden. In alle andere gevallen wordt er niets uitgekeerd, ook al zijn er kosten gemaakt voor het opgelopen letsel. Tevens ligt het bedrag dat uitgekeerd wordt op voorhand vast. Wanneer de werkelijke schade hoger is dan de vergoeding moet het resterende bedrag zelf betaald worden.

Wanneer men verzekerd wil zijn voor de werkelijke schade die geleden wordt als gevolg van een ongeluk kan men kiezen voor een schadeverzekering inzittenden. Deze verzekering vergoedt de werkelijke schade die geleden is, evenals materiële schade aan de auto. Bij beide verzekeringen zijn alle inzittenden verzekerd die op het moment van het ongeluk in de auto aanwezig waren.