Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Onderwatersport verzekering

betekenis & definitie

Een onderwatersport verzekering is een aanvulling op een reisverzekering die dekt tegen ongevallen en schade aan apparatuur voor onderwatersport. De ongevallen en schade die bij onderwatersport kunnen voorkomen, worden niet verzekerd door een standaard reisverzekering.

Voor sommigen is onderwatersport een vast onderdeel van de vakantie. Hier kunnen, net als bij andere activiteiten tijdens een vakantie, bepaalde risico’s aan zitten. Tijdens onderwatersport kunnen allerlei dingen mis gaan, zoals ongevallen boven of onder water en schade aan de apparatuur. Met een onderwatersport verzekering is men gedekt tegen deze en andere risico’s, bijvoorbeeld de kosten die men maakt indien men een duikcursus niet kan af maken. Een onderwatersport verzekering kan zowel een aanvulling zijn op een doorlopende als een kortlopende reisverzekering.

Over het algemeen maken verzekeraars een onderscheid tussen recreatief en technische onderwatersport. De meeste verzekeringen die worden aangeboden, dekken tegen risico’s bij recreatief duiken. Hierbij worden ook bepaalde voorwaarden gesteld. Duikers zijn vaak alleen gedekt wanneer ze niet dieper dan 40 meter onder het wateroppervlak duiken. Daar tegenover staat dat ze wel zijn gedekt bij eventueel verlies van uitgaven doordat ze niet kunnen deelnemen aan geplande duiklessen. In het geval dat men zich wilt verzekeren voor technisch duiken, wordt vaak in overleg met de verzekeraar een advies opgesteld over een verzekering. De risico’s bij technisch duiken zijn namelijk niet alleen beduidend hoger, ze zijn ook lastig in te schatten.

Indien men veelal onderwatersport beoefend, kan men zich aansluiten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond. Deze organisatie biedt naast diverse activiteiten ook verzekeringen aan die zowel dekken tegen materiële schade als tegen lichamelijk letsel of blijvende invaliditeit. Hierbij gaat het niet om een onderwatersport verzekering als aanvulling op een reisverzekering, maar om een verzekering die binnenslands geldig is.