Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Onderverzekering

betekenis & definitie

Onderverzekering houdt in dat men voor bepaalde bezittingen een verzekering heeft afgesloten die lager is dan de waarde van deze bezittingen. In het geval de bezittingen schade oplopen, vergoedt de verzekeraar dan slechts een deel van de totale waarde.

Bij een inboedel- of opstalverzekering sluit men een verzekering af voor persoonlijke bezittingen en woning. Hierbij vraagt de verzekeraar altijd de waarde van de inboedel of woning. Op basis hiervan wordt de premie die men dient te betalen vastgesteld. Wanneer men zich verzekerd voor een lagere waarde dan de inboedel of woning daadwerkelijk waard is, spreekt men van onderverzekering. Bij schade krijgt men dan ook maar een deel van de totale waarde vergoed door de verzekering. Deze totale waarde noemt men de verzekerde som. Dit is het bedrag dat de verzekeraar maximaal verplicht is om uit te keren bij schade.

Bijvoorbeeld, iemand heeft een inboedel verzekering afgesloten met een verzekerde som van 15.000 euro. Na een kleine brand heeft men voor 6.000 euro aan schade. Bij het opnemen van de schade wordt door een schade expert echter vastgesteld dat de totale waarde van de inboedel 20.000 euro is. Men is dus onderverzekerd en krijg niet het gehele bedrag van 6.000 euro vergoed. De vergoeding bedraagt in dat geval 75 procent (15.000/20.000 = 0,75) van de totale schade. Dit komt neer op 4.500 euro, de overige 1.500 euro dient men dan zelf te betalen.

Wanneer men een inboedel- of opstalverzekering af sluit, dient men dus een goede indicatie te maken van de totale waarde. Dit kan met behulp van de zogenaamde inboedelwaardemeter of de herbouwwaardemeter.