Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Niet-gecontracteerde zorg

betekenis & definitie

Niet-gecontracteerde zorg is de zorg die men ontvangt van een zorgverlener met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgelegd. In geval van niet-gecontracteerde zorg is het gebruikelijk dat men niet de volledige zorgkosten krijgt vergoed.

Als Nederlandse ingezetene is men verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De zorg die is opgenomen in deze basisverzekering, het basispakket, kan worden geleverd door verschillende zorgverleners. Zorgverzekeraars sluiten contracten af met deze zorgverleners. Indien men is aangesloten bij een zorgverzekeraar, kan men alleen de volledige zorg laten vergoeden indien deze door de zorgverzekeraar is ingekocht. In andere woorden, wanneer de zorgverzekeraar en zorgverlener hiervoor een contract hebben afgesloten. Indien men gebruik maakt van zorg die wordt verstrekt door een zorgverlener die geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar, wordt vaak een deel van de zorgkosten niet vergoed. Men spreekt in dat geval van niet-gecontracteerde zorg.

In Nederland is het gebruikelijk dat niet-gecontracteerde zorg niet volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er kan echter een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten zorgverzekeringen. Bij sommige van deze varianten kan men gebruik maken van iedere zorgverlener en aanspraak maken op een volledige vergoeding van de zorgverzekeraar. Een zorgverzekering waarbij niet-gecontracteerde zorg ook wordt vergoed, wordt een restitutiepolis genoemd. Een andere variant zorgverzekering is de zogenaamde naturapolis. Bij deze zorgverzekering wordt niet-gecontracteerde zorg vaak niet of slechts gedeeltelijk vergoed.