Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Meervoudige verzekering

betekenis & definitie

Een meervoudige verzekering is een situatie waarbij schade kan worden verhaald bij meerdere verzekeraars. Bij een meervoudige verzekering zijn er meerdere, onafhankelijke verzekeringen waarbij men een claim voor een vergoeding kan indienen.

Een meervoudige verzekering, ook wel een dubbele verzekering of samenloop van verzekeringen genoemd, komt voor wanneer men twee of meer afzonderlijke verzekeringen heeft afgesloten die tegen hetzelfde dekken. Er wordt gesproken van een meervoudige verzekering als men verschillende verzekeringen heeft afgesloten bij verschillende verzekeraars.

Een meervoudige verzekering komt met name voor omtrent schadeverzekeringen. Men kan bijvoorbeeld voor een oud sieraad een kostbaarhedenverzekering hebben afgesloten, bovenop de inboedelverzekering die men voor het hele huishouden heeft afgesloten. Indien het betreffende sieraad wordt gestolen, kan men op basis van beide verzekeringen een aanspraak doen op een vergoeding. Men heeft dan een meervoudige verzekering afgesloten.

Indien er sprake is van een meervoudige verzekering, is men als verzekerde in staat om een keuze te maken vanuit welke verzekering men een uitkering wilt ontvangen. De eerst aangesproken verzekeraar is in dat geval verplicht om de opgelopen schade te dekken. Daarna kan deze verzekeraar de kosten evenredig verhalen bij de andere verzekeraar. In geval van een meervoudige verzekering moeten de verzekeraars dus onderling beslissen welke partij welk gedeelte van de schade vergoedt.