Kredietverzekering betekenis & definitie

Een kredietverzekering is een soort verzekering die het risico dekt wanneer een afnemer de geleverde goederen of diensten niet kan betalen door bijvoorbeeld faillissement, insolvabiliteit, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wanneer iemand geld levert op rekening, kan deze persoon een kredietverzekering afsluiten om zeker te weten dat hij/zij dat geld ook daadwerkelijk krijgt. Er wordt dan premie betaald over de omzet die deze persoon maakt. Als een afnemer niet kan betalen, wordt het geld uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeringsmaatschappij neemt de vordering dan over en probeert het geld alsnog van de afnemer te krijgen. Men kan alleen een kredietverzekering afsluiten als er geleverd wordt aan zakelijke klanten.

Er zijn verschillende soorten kredietverzekeringen. De meest uitgebreide is de omzetverzekering. Daarmee kan men de gehele omzet verzekeren tegen niet-betalende klanten. De verzekering per transactie is voor wanneer iemand af een toe een groot bedrag krijgt van een afnemer. Bij een verzekering per debiteur wordt een afnemer waar men regelmatig grote bedragen van ontvangt verzekerd. Tot slot is er een kredietverzekering per land. Deze is handig voor de personen die voornamelijk zaken doen met klanten uit verschillende landen.

De hoogte van de premie hangt geheel af van de soort kredietverzekering. De omzetverzekering is het duurst. De premie zal dan tussen de 0,3 en 0,8 procent van de omzet zijn. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van:
- het omzetvolume;
- het aantal debiteuren;
- het gedekte percentage bij een schade-uitkering;
- het vestigingsland van de debiteuren;
- de hoogte van het eigen risico.

Laatst bijgewerkt 30-11-2015