Kredietbeschermingsverzekering betekenis & definitie

Een kredietbeschermingsverzekering is een verzekering die naast een krediet wordt afgesloten om een betaling van de hoofdsom (bij een ongeval) of de maandlasten (bij ziekte of werkloosheid) zeker te stellen. Een ander woord voor kredietbeschermingsverzekering is betalingsbeschermingsverzekering.

Een kredietbeschermingsverzekering is bedoeld om de risico’s die voortvloeien bij bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te kunnen verzekeren.

Deze vorm van verzekeren is ontwikkeld in de Verenigde Staten in de jaren 30. Het was vooral populair in combinatie met autofinancieringen en persoonlijke leningen. Het werd pas in de jaren ‘80 in Nederland geïntroduceerd.

Een kredietbeschermingsverzekering neemt ook nadelen met zich mee. De koopsom en de provisie zijn hoog en er is geen of een slechte terugbetalingsregeling bij een vroegtijdige beëindiging. Verder zijn er veel uitsluitingen in de voorwaarden. Dit heeft tot gevolg dat er weinig claims toegekend worden.

Laatst bijgewerkt 30-11-2015