Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Inkomensafhankelijke bijdrage

betekenis & definitie

De inkomensafhankelijke bijdrage is een afdracht aan de overheid ten behoeve van de zorgverzekering. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt uitgedrukt als een percentage van het inkomen en wordt voor iedereen in Nederland beheert door het Zorgverzekeringsfonds.

In Nederland draagt iedereen op meerdere manieren bij aan de zorgverzekering. Iedere ingezetene is in principe wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten en betaalt optioneel voor een aanvullende verzekering. Deze bedragen komen ten gunste van de zorgverzekeraar. Een ander deel wordt via aan de overheid betaald. Dit deel wordt via het inkomen van iedere Nederland betaalt, bijvoorbeeld als percentage van het salaris via een werkgever. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage is een vastgesteld percentage van het inkomen.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt automatische afgeschreven van het inkomen of de uitkering. Een werkgever of overheidsinstantie zorgt ervoor dat dit gebeurt. Indien men inkomen ontvangt uit andere bronnen, ontvangt men een aanslag van de overheid over de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

De inkomensafhankelijke bijdrage zal uiteindelijk terecht komen bij het Zorgverzekeringsfonds. Deze verdeelt het verzamelde bedrag onder zorgverzekeraars, dit wordt de vereveningsbijdrage genoemd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid verzekerden bij een zorgverzekeraar en de samenstelling van deze verzekerden. Dit wordt ook wel risicoverevening genoemd.