Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Ingezetene

betekenis & definitie

Een ingezetene is een inwoner van een land. De term ingezetene heeft een juridische betekenis en wordt voornamelijk gebruikt om aan te geven welke personen rechten en plichten hebben met betrekking tot zorgverzekeringen.

Over het algemeen wordt met een ingezetene een inwoner van een bepaald land bedoeld. In Nederland is een ingezetene dus niet meer dan iemand die in Nederland woont en staat ingeschreven als Nederlander. In andere woorden, een ingezetene in Nederland is een Nederlandse burger. Een ingezetene is altijd een natuurlijk persoon.

In Nederland heeft iedereen die als ingezetene wordt gerekend bepaalde rechten, maar ook plichten. De term ingezetene is dan ook met name relevant in juridische kwesties. Men spreekt vaak van een ingezetene omtrent volksverzekeringen. Hierbij is het soms de vraag of men een ingezetene is of niet en of men daarom wettelijk verplicht is om bijvoorbeeld zorgpremie te betalen of niet. In Nederland is namelijk iedereen van achttien jaar en ouder verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.