Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Gemoedsbezwaarden

betekenis & definitie

Gemoedsbezwaarden zijn personen in Nederland die zijn vrijgesteld van de wettelijk verplichte basisverzekering. Gemoedsbezwaarden hebben principiële bezwaren tegen verzekeringen op basis van een religie of levensovertuiging.

In Nederland is iedere inwoner van achttien jaar of ouder wettelijk verplicht om een zorgverzekering of basisverzekering af te sluiten. In sommige gevallen wordt hier echter een uitzondering op gemaakt. Men kan op basis van een religie of levensovertuiging principiële bezwaren hebben tegen het gebruik van verzekeringen. Deze personen worden in Nederland gemoedsbezwaarden genoemd.

Gemoedsbezwaarden betalen geen zorgpremie voor de zorgverzekering of basisverzekering. Gemoedsbezwaarden hebben dan ook geen recht op een uitkering van een zorgverzekeraar. Indien men zich wilt laten aantekenen als gemoedsbezwaarde, moet men dit aanvragen bij de Nederlandse overheid. Men moet in dat geval duidelijk kunnen maken dat men zich op basis van principiële bezwaren niet wilt laten verzekeren. Daarnaast geeft men als gemoedsbezwaarde elk recht op een uitkering op, het is niet mogelijk om de ene verzekering niet te betalen maar een andere niet.

Als gemoedsbezwaarde heeft geen recht op welke uitkering van een verzekering dan ook. Gemoedsbezwaarden hebben niet alleen geen recht op vergoeding van zorgkosten, maar ontvangen ook geen AOW vanaf een bepaald leeftijd.