Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 02-12-2016

2016-12-02

Farmaceutische zorg

betekenis & definitie

Farmaceutische zorg heeft betrekking op de levering en het toedienen van medicijnen en dieetpreparaten. Farmaceutische zorg wordt in de meeste gevallen vergoed door de basisverzekering.

Farmaceutische zorg is een tak binnen de geneeskunde die voornamelijk betrekking heeft op de levering en toediening van geneesmiddelen en dieetpreparaten. De meeste geneesmiddelen worden door de basisverzekering vergoed. Voor farmaceutische zorg moet men echter altijd een deel zelf betalen vanuit het eigen risico. Geneesmiddelen zijn vaak alleen op recept verkrijgbaar.

Farmaceutische zorg kan verschillende doeleinden hebben. Zo kunnen medicijnen worden toegediend om een bepaalde ziekte of kwaal te genezen, maar zijn er ook medicijnen die uitsluitend zijn bedoeld om pijn te verlichten of te verzachten. In het eerste geval spreekt men van farmaceutische zorg als curatieve zorg, in het andere geval spreekt men in veel gevallen van farmaceutische zorg als palliatieve zorg.

Voor dieetpreparaten moet men altijd een verwijzing of indicatie hebben van een medisch specialist. Hierbij geldt ook dat deze vorm van farmaceutische zorg per verzekeraar kan verschillen. Indien men dieetpreparaten op recept heeft aangevraagd, kan een zorgverzekeraar alleen specifieke merken vergoeden.