Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 02-12-2016

2016-12-02

Extramurale zorg

betekenis & definitie

Extramurale zorg is alle zorg die thuis of op een andere plek dan een specialistische afdeling wordt verstrekt. Bij extramurale zorg kan een patiënt (langer) thuis blijven binnen zijn of haar direct omgeving.

In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen intramurale en extramurale zorg. Laatstgenoemd heeft hierbij betrekking op alle zorg buiten de muren van een specialistische afdeling. Intramurale zorg is juist alle zorg die binnen een specialistische afdeling wordt verstrekt.

Extramurale zorg kan verschillende vormen aannemen. Men kan bijvoorbeeld denken aan de thuishulp die vele ouderen ontvangen. Hierbij gaat het voornamelijk om hulp bij de dagelijkse bezigheden die door ouderdom niet meer zo gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd, zoals aankleden, wassen of medicijnen toedienen. Extramurale zorg kan echter ook zeer intensief zijn, waarbij iemand tot 24 uur thuis zorg kan krijgen van een zorgaanbieder.

Soms is het voor extramurale zorg nodig dat er bepaalde aanpassingen worden gebracht in de woning. Zo kunnen veel ouderen nog lang op zichzelf wonen, door in een zogenaamde aanleunwoning te wonen. Dit zijn woningen die dichtbij verzorgingstehuizen zijn gebouwd, zodat ouderen, indien het nodig is, zeer snel hulp en zorg kunnen ontvangen.