Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 23-11-2016

2016-11-23

En-bloc bepaling

betekenis & definitie

De en-bloc bepaling is een onderdeel van de polisvoorwaarden die worden gehanteerd bij het afsluiten van een verzekering. Een verzekeraar mag de polisvoorwaarden met een en-bloc bepaling tijdens de looptijd van de verzekering veranderen.

Aan iedere verzekering zijn bepaalde polisvoorwaarden verbonden. Hierin staat beschreven aan welke voorwaarden beide partijen, verzekerde en verzekeraar, moeten voldoen. Voor sommige verzekeringen is in de polisvoorwaarden een zogenaamde en-bloc bepaling opgenomen. Met deze en-bloc bepaling is het voor een verzekeraar mogelijk om tussentijds de polisvoorwaarden te veranderen.

Het is voor verzekeraars niet mogelijk om bij iedere verzekering een en-bloc bepaling toe te voegen aan de polisvoorwaarden. Zo mogen zorgverzekeraars de zorgverzekering en de basisverzekering niet zomaar opzeggen of de polisvoorwaarden veranderen, dit mag alleen wanneer de verzekerde de polisvoorwaarden aantoonbaar niet heeft nageleefd. Daarnaast mag een en-bloc bepaling alleen worden gebruikt om de polisvoorwaarden voor gehele verzekering te veranderen. In andere woorden, het is niet mogelijk om voor één persoon de polisvoorwaarden te veranderen, het is alleen mogelijk om voor alle verzekerden tegelijkertijd de polisvoorwaarden te veranderen.

Een verzekeraar kan meerdere redenen hebben om gebruik te maken van de en-bloc bepaling om de polisvoorwaarden te veranderen. Zo kan de wetgeving veranderd zijn, waardoor het noodzakelijk is om de polisvoorwaarden te veranderen. Ook kan een verzekeraar in overeenstemming met een en-bloc bepaling de premie verhogen, bijvoorbeeld wanneer deze niet meer hoog genoeg is om in de uitkeringen te voorzien.