Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-11-2015

2015-11-30

Dagwaarde auto

betekenis & definitie

De dagwaarde is de economische waarde van een auto dat je op dat moment gekregen zou hebben bij verkoop. De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door veroudering en slijtage.

Artikel 7:956 van het Burgerlijk Wetboek definieert dagwaarde als: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.

De dagwaarde van een auto is van belang voor het uit te keren bedrag bij een totall los schade of diefstal van een auto. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om op basis van een kenteken een indicatie van de dagwaarde van een auto te geven. Een autobezitter kan ook zelf de dagwaarde van een auto berekenen via de website van de ANWB en Bovag.

Voor auto’s tot 7 jaar is een dagwaarde vastgesteld, voor oudere auto’s niet. De dagwaarde hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de vervangingswaarde van een auto oftewel het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardige auto aan te schaffen. Voor oldtimers is het bijvoorbeeld moeilijk om de dagwaarden vast te stellen. Verzekeraars verplichten de verzekeringsnemer dan ook om door een (externe) expert een taxatie te laten maken op basis waarvan de dagwaarde van de auto wordt bepaald.