Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Coulance

betekenis & definitie

Coulance is een situatie waarin een verzekeraar zorgkosten vergoedt, terwijl deze daar in overeenstemming met de polisvoorwaarden niet wettelijk verplicht toe is.

Aan iedere zorgverzekering zijn zogenaamde polisvoorwaarden verbonden. Dit zijn de voorwaarden op basis waarvan men als verzekerde aanspraak kan maken op een vergoeding van de zorgverzekeraar. In sommige gevallen voldoet de situatie van iemand niet aan de polisvoorwaarden zoals opgesteld door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is in dat geval niet verplicht om een vergoeding te leveren. Doet deze dat echter wel, dan spreekt men van coulance.

In algemene zin betekent coulance een houding van toegevendheid. Coulance heeft hierin voornamelijk betrekking op handelingen ten gunste van een ander, die niet wettelijk verplicht zijn om uit te voeren.