Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Basisdekking

betekenis & definitie

Basisdekking is de zorg die wordt vergoed door de basisverzekering. De basisdekking, ook wel het basispakket genoemd, wordt vastgesteld door de Nederlandse overheid.

In Nederland is iedereen boven de achttien jaar verplicht om een zorgverzekering of basisverzekering af te sluiten. Met deze basisverzekering is men verzekerd tegen alle zorg die is opgenomen in het basispakket. Dit wordt ook wel de basisdekking genoemd. Welke zorg onder de basisdekking valt, wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid.

Hoewel de basisdekking ieder jaar opnieuw wordt vastgelegd, valt de meeste standaardzorg hier ieder jaar onder. Hierbij kan worden gedacht aan een bezoek aan de huisarts, verblijf in een ziekenhuis, kraamzorg, logopedie en geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ).