Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Tag along

betekenis & definitie

Tag along is een bepaling bij een overeenkomst met betrekking tot de uitgifte van aandelen. Een tag along bepaling maakt het voor minderheidsaandeelhouder mogelijk om bij de verkoop van een meerderheidsaandeelhouder als het ware mee te liften.

Iedere jonge onderneming of start-up wilt groeien. Hiervoor heeft men altijd kapitaal nodig, oftewel de middelen om groei te bewerkstelligen. Het is vaak nodig om hiervoor investeerders aan te trekken. Omdat het risico bij jonge ondernemingen en start-ups relatief hoog is, kan men het aantrekkelijker maken voor een investeerder door aandelen te verkopen. Men wilt echter ook niet zomaar het eigendom over de betreffende onderneming opgeven. Het is daarom mogelijk om bepalingen toe te voegen aan de overeenkomst. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is de zogenaamde tag along.

Bij een tag along bepaling is een minderheidsaandeelhouder gerechtigd om mee te doen met een eventuele verkoop van aandelen door de meerderheidsaandeelhouder. Hierbij kan in een tag along clausule worden vastgelegd dat de eventuele verkoop van de aandelen van de minderheidsaandeelhouder onder dezelfde voorwaarden plaatsvinden als de verkoop van aandelen door de meerderheidsaandeelhouder.

Een tag along clausule wordt voornamelijk opgenomen bij een overeenkomst over de verhandeling van aandelen om minderheidsaandeelhouders te beschermen. Zonder een meerderheidsaandeel is hun aandeel een stuk minder waard, waardoor ze bij een eventuele verkoop een stuk minder zouden krijgen indien de meerderheidsaandeelhouder zijn of haar aandelen zonder overleg zou verhandelen.