Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Seed capital

betekenis & definitie

Seed capital, ook wel seed money of seed funding, is het vermogen dat een nieuwe, jonge onderneming of start-up nodig heeft om de eerste bedrijfsactiviteiten mee te financieren. Seed capital is bedoeld om de start-up op weg te helpen totdat het zelf geld genereert of klaar is voor nieuwe investeringen.

Als jonge onderneming of start-up heeft men over het algemeen middelen nodig om de eerste bedrijfsactiviteiten mee te financieren. Deze middelen, oftewel investeringen, worden ook wel seed capital genoemd. Seed capital heeft altijd betrekking op zeer vroege investeringen. Seed capital wordt vaak gegenereerd door middel van crowdfunding, waarbij aanspraak wordt gemaakt op durfkapitaal van een angel investor of business angel.

Seed capital kan worden gebruikt voor initiële bedrijfsactiviteiten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het doorontwikkelen van een product of dienst, maar ook het doen van marktonderzoek. Door deze bedrijfsactiviteiten zal een jonge onderneming of start-up steeds meer in staat zijn om op eigen houtje winst te genereren.

Indien een jonge onderneming of start-up waarin seed capital is geïnvesteerd eenmaal vooruitgang boekt, kan er venture capital worden geïnvesteerd. Venture capital verschilt van seed capital in de zin dat het vaak gaat om grotere bedragen en indien het redelijkerwijs aannemelijk is dat de betreffende start-up daadwerkelijk winst gaat maken. Hoewel de geïnvesteerde bedragen van seed capital vaak een stuk lager zijn dan die van venture capital, is het risico van seed capital veelal hoger dan van venture capital.