Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Private equity

betekenis & definitie

Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde onderneming. Dit zijn bijvoorbeeld familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management. Ook startende en snelgroeiende bedrijven vallen hieronder, er is dan sprake van venture capital.

Participatiemaatschappijen zijn de belangrijkste verschaffers van private equity. De minimale investering is hierbij €250.000 maar regionale ontwikkelingsmaatschappijen worden er ook wel kleinere bedragen geïnvesteerd. Een participatiemaatschappij neemt een aandeel in een onderneming waarvan ze verwachten dat deze meer waard zal worden in de toekomst. Hierdoor kan een participatiemaatschappij een actieve bijdrage leveren doordat ze medezeggenschap krijgen in het bedrijf. zij zet haar kennis, ervaring en netwerk in om de onderneming samen met de ondernemer naar een volgende fase te brengen. Vaak is een participatiemaatschappij gespecialiseerd in een bepaalde fase of sector.

Een bedrijf kan een participatiemaatschappij zoeken met bijvoorbeeld als reden een bedrijfsopvolging, het verzelfstandigen van een dochteronderneming, groeiambitie of diversificatie. Over het algemeen halen bedrijven, na een investering door een participatiemaatschappij, een hogere omzet, werkgelegenheid en winst. Veel bedrijven gaan ook meer investeren in marketing en research & development. Gemiddeld duurt een samenwerking met een participatiemaatschappij vijf jaar.