Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Limited partner

betekenis & definitie

Een limited partner is een persoon, instelling of onderneming die in een partnerschap een beperkte invloed heeft over de bedrijfsvoering. Een limited partner is daarnaast beperkt aansprakelijk voor eventuele verliezen van de onderneming.

Een vorm van partnerschap is het zogenaamde limited partnership, vrij vertaald beperkt partnerschap. In tegenstelling tot een general partnership, oftewel een algemeen partnerschap, waarbij alle partners gelijkwaardig zijn, heeft een limited partner bij een limited partnership minder invloed op de bedrijfsvoering van de betreffende onderneming. Hoewel men als limited partner bij een investering minder of geen inspraak heeft, in vergelijking met de hoofdpartner of lead investor, kan een limited partner niet aansprakelijk worden gesteld voor de bedrijfsvoering.

Men kan alleen limited partner worden in samenwerking met een general partner, of algemene partner. De verantwoordelijkheid over de bedrijfsvoering komt dan vrijwel volledig bij het huidige personeel en de algemene partner te liggen, de limited partner wordt hierin niet betrokken. Het is niet mogelijk om een partnerschap te starten met alleen maar limited partners. De precieze regelgeving omtrent limited partners en general partnerschap is per regio en land verschillende vastgelegd.

Omdat de inkomsten van investeringen gedaan door limited partners vaak worden gezien als passief inkomen, heeft men als limited partner een belastingvoordeel ten opzichte dan wanneer men een algemene partner zou zijn.