Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Investment manager

betekenis & definitie

Een investment manager is een persoon of instelling die zich ontfermt over investeringen van een andere partij. Een investment manager is in brede zin verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van portfolio's van klanten.

Een investment manager is iemand die beslissingen maakt over investeringen voor andere personen of ondernemingen. Hierbij houdt een investment manager altijd rekening met de wensen van de betreffende onderneming. Deze kan bijvoorbeeld stellen dat men een zo hoog mogelijk rendement wilt behalen met het kapitaal dat zij ter beschikking stelt voor investeringen, maar kan ook stellen dat alle investeringen in een bepaalde sector moeten worden gedaan en hier binnen rendement moeten opleveren.

Investment managers vragen vaak een percentage van het gehele te besteden kapitaal als vergoeding van hun verdiensten. Stel dat een investment manager een honorarium vraagt van 1,5 procent van het totale te besteden kapitaal. Indien men een onderneming vertegenwoordigt met een portfolio van 5 miljoen euro, betekent dit dat een de investment manager 75.000 opstrijkt met zijn of haar verdiensten.