Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Exit

betekenis & definitie

Een exit is binnen de bedrijfsvoering een plan op basis waarvan een ondernemer zijn of haar onderneming kan verkopen.

Indien een ondernemer wilt stoppen met zijn of haar onderneming, is het gebruikelijk dat men probeert om de onderneming te verkopen. Het verkopen van de onderneming vindt vaak plaats op basis van een exit plan. Hierin heeft de ondernemer vastgelegd op welke wijze de verkoop van de onderneming kan plaatsvinden. Hoe de exit van een ondernemer er precies uitziet, is afhankelijk van de wensen en behoeften van de ondernemer zelf.

In een exit plan is niet alleen een scenario voor de ondernemer beschreven bij de verkoop van de onderneming, maar wordt vaak ook vastgelegd wat de sterke en zwakke punten zijn van de betreffende onderneming. Hiermee probeert men duidelijkheid te geven aan eventuele kopers van de onderneming.