Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Due diligence

betekenis & definitie

Due diligence is een onderzoek dat zich richt op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie. Ook het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming behoort tot het due diligence-onderzoek.

De Engelse term due diligence staat letterlijk voor ‘gepaste zorgvuldigheid’. Bij fusies, overnames en in de accountancy heeft de term due diligence een specifieke betekenis, namelijk boekenonderzoek. Dit onderzoek is speciaal bedoeld voor zaken als bedrijfsovernames.


Wanneer er een belangrijke investeringsbeslissing genomen moet worden, is het uitvoeren van een grondig due diligence-onderzoek eigenlijk onmisbaar. De koper is zelfs verplicht om dit onderzoek uit te voeren voordat de aankoop gedaan wordt. Het due diligence-onderzoek geeft daarbij nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf.

Het kan voorkomen dat de resultaten van een due diligence-onderzoek leiden tot een aanpassing van de transactievoorwaarden. Het due diligence-onderzoek kan bijvoorbeeld invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs. Dit kan het geval zijn wanneer de werkelijke cijfers afwijken van de verwachtingen die de koper had bij het uitbrengen van een bod.

Het kan ook voorkomen dat er risico’s worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs, maar mogelijk wel leiden tot hoge kosten in de toekomst. Dit gaat met name om zogenaamde latente verplichtingen, bijvoorbeeld een claim die nog niet verantwoord is. Wanneer het risico concreet is wordt er een vrijwaring opgenomen in de koopovereenkomst. Als het risico niet concreet is maar wel reëel, dan wordt er in de meeste gevallen een garantie in de koopovereenkomst opgenomen. Een due diligence-onderzoek geeft een goed beeld van de onderneming. In het due diligence-rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd.