Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Drag along

betekenis & definitie

Drag along is een bepaling bij een overeenkomst met betrekking tot de uitgifte van aandelen. Een drag along bepaling maakt het voor een aandeelhouder mogelijk om bij de verkoop van zijn of haar aandelen andere mede-aandeelhouders mee te nemen in deze verkoop.

Als jonge onderneming of start-up heeft men vaak behoefte aan kapitaal om te groeien. Investeerders zijn vaak bereid om een investering te doen, indien zij mede-eigenaar, oftewel aandeelhouder, worden van de betreffende onderneming. Aangezien men de aandelen van een jonge onderneming of start-up vaak in eigen handen wilt houden, stelt men vaak bepaalde voorwaarden aan de overname van aandelen. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde is de zogenaamde drag along.

Bij een drag along voorwaarde is de meerderheidsaandeelhouder gerechtigd om zijn of haar aandelen op eigen houtje te verhandelen, zonder dat hiervoor overleg nodig is met andere (minderheids)aandeelhouders. Een drag along clausule zorgt ervoor dat minderheidsaandeelhouders verplicht zijn om de eigen aandelen mee te verkopen met de aandelen van de meerderheidsaandeelhouder. In veel gevallen is het voordeliger om de aandelen als geheel onder een drag along clausule aan te bieden aan een eventuele koper.

Een drag along clausule komt met name voor bij start-ups die al een kleine periode actief zijn. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de drag along clausule wanneer de ondernemer zelf geen gevoel van eigendom over de onderneming wilt behouden, of sterker nog, van plan is om zijn of haar meerderheid van aandelen te verkopen.