Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Discounted cash flow

betekenis & definitie

Discounted cash flow (DCF) is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen. De discounted cash flow wordt voornamelijk gebruikt om te achterhalen of het gunstig is om in een bepaalde onderneming te investeren.

Het berekenen van een discounted cash flow is over het algemeen zeer complex, vanwege het grote aantal variabelen waarmee rekening moet worden gehouden. Hoewel er dus diverse variabelen zijn die moeten worden meegenomen bij het berekenen van de discounted cash flow, komt het erop neer dat men berekend of het gunstig is om te investeren, rekening houdend met fluctuaties in de waarde van het geld over een bepaalde periode, oftewel de verwachte kasstromen.

Indien uit de berekening van de discounted cash flow blijkt dat de waarde van de onderneming of een aandeel van de onderneming meer waard is dan de waarde die er op dat moment voor wordt gevraagd, is het gunstig om in de betreffende onderneming te investeren. De discounted cash flow geeft dus een inschatting van de waarde van een onderneming in de nabije toekomst. De discounted cash flow is met name relevant voor jonge ondernemingen of start-ups, waarbij de winsten die in het verleden zijn geboekt minder veelzeggend zijn dan de potentie om te groeien in de toekomst.