Gepubliceerd op 24-02-2020

Willen

betekenis & definitie

Het begrip willen heeft 2 verschillende betekenissen:

1. willen - WILLEN, m. mv. (zeew.) enden dik touw die, in de plaats van een wrijfhout als stootkussen voor den boeg van een klein vaartuig gehangen worden; platte schuiven van platting gemaakt, die over het buitenboord van de sloepen gehangen worden tegen het stooten.

2. willen - WILLEN, (wilde, wou(de), heeft gewild), verlangen, begeeren, eischen, wenschen: doe wat gij wilt; wil en gij kunt; de wei wil het zoo, eischt het zoo;
— in iets toestemmen : indien gij het wilt, zal hij 't ook willen;
— beweren en staande houden ; men wil dat hij zulks gezegd heeft;
— willen zeggen, beteekenen, beduiden : wat wil dat woord zeggen ?;
— dat wil vallen, is op het punt om te vallen;
— kunnen, vermogen ; waar wil hij zooveel geld vandaan halen ?, mijn horloge wil niet gaan;
— zullen: willen we gaan ?; wij willen zien, wat hij zeggen zal; het moet erg meeloopen, wil hij door zijn examen komen.

< >