Gepubliceerd op 06-12-2018

WEGVEGEN

betekenis & definitie

WEGVEGEN - (veegde weg, heeft weggeveegd), met den stoffer of bezem wegnemen : het vuil van den vloer wegvegen;

— op onzachte wijze geheel verdrijven : de vijanden wegvegen;
— wegwisschen : veeg uwe tranen weg;
—(scheepsb.) een schip wegvegen, besnijden, vorm en loop bepalen: dat schip is goed weggeveegd.