Gepubliceerd op 06-12-2018

VOORWERP

betekenis & definitie

VOORWERP - o. (-en), zaak : verschillende voorwerpen van smaak; iets wezenlijks of denkbeeldigs;

doel: het voorwerp van mijn onderzoek is
...;
— (fig.) persoon : een geliefd voorwerp;
— (nat. hist.) individu;
— (taalk.) bepalingen die de zelfstandigheden beteekenen die noodzakelijk bij de werking of de hoedanigheid, door het gezegde uitgedrukt, zijn betrokken, die daarop invloed uitoefenen of den invloed ondergaan : in de spraakk. onderscheidt men lijdend, belanghebbend en oorzakelijk voorwerp.
VOORWERPJE, o. (-s).