Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VOLKSTAAL

betekenis & definitie

VOLKSTAAL - v. de taal van het lagere volk : iets in de volkstaal weergeven;

...TELLING, v. (-en), telling van het geheele volk in een rijk;
...TERM, m. (-en), woord, uitdrukking uit de volkstaal;
...TIRAN, m. (-nen);
...TOON, m. de eigenaardige manier waarop het volk zich uitdrukt: in den volkstoon geschreven boeken;
...TREIN, m. (-en), goedkoope trein; excursietrein ;
...TRIBUNE v. (-s), de publieke tribune in eene raadszaal;
...TROTS, m.;
...UITDRUKKING, v. (-en), volksterm ;
...UITGAVE, v. (-n), die uitgave van een boekwerk aan wier typographische uitvoering minder kosten zijn besteed dan aan eene vorige uitgave en daardoor voor het volk door een lageren prijs verkrijgbaar;
...VERDRUKKER, m. (-s);
...VERGADERING, v. (-en);
...VERHAAL, o. (...halen), verhaal in den volkstoon geschreven ;
...VERHUIZING, v. (-en), verhuizing van een volk ; (inz. in de geschiedenis) die reeks van gebeurtenissen, die bijna twee eeuwen, van 375 tot 568, duurden, waarbij verschillende volken in de Romeinsche provinciën drongen en deze aan zich onderwierpen.