Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 24-02-2020

Vervoeren

betekenis & definitie

Het begrip vervoeren heeft 2 verschillende betekenissen:

1. vervoeren - VERVOEREN - (vervoerde, heeft vervoerd), (naaisterst.) andere voering (voer) in een kleed zetten ; tot voering verbruiken.

2. vervoeren - VERVOEREN - (vervoerde, heeft vervoerd), overbrengen, overdragen, transporteeren : koopwaren naar eene markt vervoeren; een misdadiger naar de gevangenis vervoeren;
— buiten zichzelf brengen : zich door gramschap, jaloezie laten vervoeren; van vreugde vervoerd. VERVOERING, v. (-en), het vervoeren ; (fig.) hevige gemoedsbeweging : in de vervoering harer vreugde omhelsde zij mij.