Gepubliceerd op 06-12-2018

VERSTAAN

betekenis & definitie

VERSTAAN - (verstond, is en heeft verstaan), te lang over den tijd staan ; dit pand is verstaan, voor dit pand is de wettige tijd tot inlossing overschreden;

— (w.g.) door staan verslijten .uw paard is verstaan;
— met staan verdoen : ik heb mijn tijd verstaan;
— voor eene staanplaats betalen : ik heb een gulden verstaan; die draaimolen verstaat ƒ50;
— iem., iets goed, verkeerd, half, duidelijk verstaan ; ik kon alles verstaan, duidelijk hooren ;
— te verstaan geven, te kennen geven ;
— wat verstaat men onder die uitdrukking ?, welke beteekenis hecht men er aan ?;
— eene aardigheid verkeerd verstaan, verkeerd begrijpen ;
— hij verstaat geene gekheid, duldt die niet;
— reden verstaan, gehoor geven, daarnaar luisteren ;
— wel te verstaan, goed afgesproken ; (ook) namelijk ;
— zich met iem. verstaan, in overleg treden, met elkander raadplegen;
— zij verstaan elkander als twee dieven op eene kermis;
— goed kennen : zijn vak grondig verstaan ; een ambacht verstaan ; ik versta dat kunstje ook, ik ken dat ook ;
— hij verstaat zijn Fransch, kent het uitstekend;
— zijne wereld verstaan, den omgang der menschen kennen ;
— zijn tijd verstaan, met de omstandigheden rekening weten te houden ;
— vallen, verlangen : ik versta, dat gij mij gehoorzaamt; ik versta zoo iets van kinderen nooit, dulden, toestaan.