Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VERS

betekenis & definitie

VERS - o. (verzen), (in den bijbel) zinsnede uit een hoofdstuk : Lukas 6, vers 10 ;

dichtregel: berijmde en onberijmde verzen ; verzen die twee aan twee, om den anderen rijmen; staande, slepende verzen, op eene betoonde, toonlooze lettergreep eindigende ; Alexandrijnsche verzen ;
couplet; het eerste vers van het volkslied; gezang 12, vers 3;
— gedicht: de verzen van Tollens, van Da Costa; eenversvoor een verjaardag. VERSJE, o. (-s).