Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

2018-12-06

VERHEVEN

betekenis & definitie

VERHEVEN - bn. bw. (-er, -st), boven (iets anders) uitstekend: eene verheven plaats;

— (beeldh.) verheven beeldwerk, reliëf ; half verheven, bas reliëf ;
— opstaande: met verheven rand;
— (fig.) zich boven het gewone, alledaagsche verheffende: verheven gedachten, denkbeelden;
— boven zoo iets is hij verheven, daartoe gevoelt, denkt hij te flink, te edel;
— uitmuntend : een verheven verstand; grootsch: verheven daden; verheven stijl; verheven denken en spreken.
VERHEVENHEID, v. (...heden), het verhevene ;
— hoogte, wat uitsteekt boven den grond: op eene verhevenheid staan; de verhevenheden van den bodem;
— (fig.) edelaardigheid : verhevenheid van karakter.