Gepubliceerd op 14-03-2020

Verhaal

betekenis & definitie

Het begrip verhaal heeft 2 verschillende betekenissen:

1. verhaal - VERHAAL - o. (...halen), vertelling, geschiedenis; sprookje, roman: bericht, opgave; verslag.
VERHAALTJE, o. (-s).

2. verhaal - VERHAAL - o. (recht.) schadeloosstelling, vergoeding : verhaal nemen op; zijn verhaal hebben op iem., vergoeding van hem eischen ; er is geen verhaal op, er is geene vergoeding voor;
— herkrijging van krachten: ik moet even op verhaal komen, even uitblazen, uitrusten;
— ik kan niet op mijn verhaal komen, na eene ziekte.