Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VERGULDEN

betekenis & definitie

VERGULDEN - (verguldde, heeft verguld), met goudvlies bekleeden, in goud glanzen: iets in het vuur vergulden, door er goudamalgama op te smeren en het kwik dan uit te dampen ;

—galvanisch vergulden, met behulp van electriciteit; met dun bladkoper vergulden;
— (boekb.) op snee vergulden;
— (fig.) met iets verguld zijn, er zeer mede ingenomen zijn;
— eene pil vergulden, eene onaangename zaak schoon of aannemelijk voorstellen; (dicht.) als goud doen glanzen ; de zon verguldt de toppen der bergen; (hoedenm.) sterk glanzend maken: een hoed vergulden, hem met eene laag beverhaar bedekken. VERGULDING, v. het vergulden.