Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VERGELIJKING

betekenis & definitie

VERGELIJKING - v. (-en), het vergelijken, oordeel over de meerdere of mindere waarde van iets : eene vergelijking trekken tusschen; bij vergelijking valt het tegen ; in vergelijking van, met vroeger ; hij komt niet in vergelijking bij zijn broeder, hij is verreweg de mindere ; zonder vergelijking iets nemen ;

— gelijkenis: Cats heeft vaak eigenaardige vergelijkingen;
— (taalk.) de trappen van vergelijking, de verschillende vormen der bijvoeglijke naamwoorden die aanduiden in welken graad de hoedanigheid in de zelfstandigheid aanwezig is of daaraan wordt toegekend ;
— (wisk.) twee getallenvormen door het teeken = verbonden, gewoonlijk dienende om uit gegeven grootheden een of meer onbekenden te berekenen ;
— identieke vergelijking, waarin beide leden dezelfde waarde hebben;
—valsche vergelijking, waarin beide leden verschillende waarden hebben;
— niet-identieke vergelijking, waarin letters voorkomen en die met sommige maar niet met alle waarden der letters in de twee leden hetzelfde getal voorstellen ;
— wortel der vergelijking, de waarde die men voor de letters in de plaats moet stellen om eene niet-identieke identiek te maken;
— het oplossen der vergelijking, het opsporen der wortels er van;
— vergelijking van den eersten, tweeden graad, waarin ,de onbekende een getal van den eersten, tweeden graad is.