Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VELDTEEKEN

betekenis & definitie

VELDTEEKEN - o. (-s), (oorl.) sein; standaard;

...TENT, v. (-en), krijgstent;
...TENUE, o. en v. (-s);
...TIJM, m. (plantk.) wilde tijm (thymus serpyllum), Onze-Lieve-Vrouwenbedstroo;
...TOCHT, m. (-en), het trekken van het leger te velde voor eene of andere onderneming; die onderneming zelf;
...TREIN, m. (-en), (oorl.) legertroep;
...TROS, m. (-sen), oorlogsbagage;
...TUIG, o. oorlogstuig;
...VERMAAK, o. (...maken), uitspanning, feest in het open veld;
...VERSCHEIDING, v. (-en), verdeeling van gronden;
...VINK, m. (-en), (nat. hist.) gewone vink;
...VLIEGER, m. (-s), veldduif;
...VERSCHANSING. v. (-en), aardwerk van tijdelijken aard, in oorlogstijd opgeworpen, om den troepen meer weerstandsvermogen te geven; :..VLEDERMUIS, v. (...zen).