Taaleigen betekenis & definitie

Taaleigen - o. bijzondere eigenaardigheden eener taal, waardoor zij zich van andere talen onderscheidt; het Nederlandsche taaleigen; dat is met ons taaleigen in strijd; ...EIGENAARDIGHEID, v. (...heden), wat in den eigen aard eener taal ligt en niet in andere talen; ...FAMILIE, v. (-s), eene groep verwante talen die kennelijk van ééne zelfde taal afkomstig zijn; ...FONDS, o. (-en), fonds tot bevordering van de belangen eener taal; ...FOUT, v. (-en), fout togen de regels eener taal.

Laatst bijgewerkt 02-12-2018