SOLDATENBENDE betekenis & definitie

SOLDATENBENDE - v. (-n), bende soldaten, inz. van ruwe soldaten gezegd; ...BROOD, o. kommiesbrood; ...GAT, o. (-en), ...HAARD, m. (-on), (zeew.) zekere opening in de marsen om er den top en het want van een benedenmast door te laten; ...GEBRUIK, o. (-en), gebruik bij de soldaten: dat is zoo soldatengebruik; ...GEWOONTE, v. (-n); ...HERBERG, v. (-en); ...KIND, o. (-eren), kind van soldaten, dat op kosten van het regiment vroeger onderhouden werd; ...KLEED, o. (-eren), uniform: ...KLEEDING, v.; ...KROEG, v. (-en); ...LEVEN, o; ...LIED, o. (-eren), lied, veel door soldaten gezongen; zij kent alle soldatenliederen; ...MANIER, v. (-en), manier bij de soldaten; ...MUTS, v. (-en); ...PLICHT, m. (-en); ...RANSEL, m. (-s); ...ROK, m. (-ken), (fig.) den soldatenrok uittrekken, het krijgsmansleven vaarwelzeggen ; ...ROOF, m. roof door soldaten gepleegd, strooptocht; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar de soldaten ’s winters leeren lezen en schrijven; school waar de soldaten de eerste behandeling der wapens leeren; ...STAND, m. krijgsmansstand; ...STRAF, v. (-fen); ...TROS, m. legerbagage, legertros; ...VOLK, o. minachtende benaming voor de soldaten; ...VROUW, v. (-en) , ...WIJF, o. (...ven), (gemeene, ruwe,) vrouw van een soldaat.

Laatst bijgewerkt 06-12-2018