Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

SLORDIG

betekenis & definitie

SLORDIG - bn. bw. (-er, -st), nalatig, zonder zorg gemaakt: een slordig opstel; slordige correctie;

morsig, vuil: eene slordige meid; alles is daar even slordig; op nalatige wijze: iets slordig behandelen, afmaken; dat kost een slordige 5 millioen, zoo ongeveer. SLORDIGHEID, v. nalatigheid, morsigheid, onordelijkheid.