Gepubliceerd op 24-02-2020

Schrift

betekenis & definitie

Het begrip schrift heeft 2 verschillende betekenissen:

1. schrift - SCHRIFT - o. (-en), manier waarop men schrijft: die brief is van moeder, ik zie het aan haar schrift; staand, loopend, rond schrift; dat schrift is goed, onleesbaar; met het Duitsche schrift niet overweg kunnen ;
wat geschreven is : zij kan geen geschreven schrift lezen, wel gedrukt; iets op schrift brengen, opschrijven ; hij kan niet ontkennen, ik heb schrift van hem, ik heb het op schrift, zwart op wit;
— (op school) schrijfoefening: een schrift maken; per week vier schriften schrijven ;
schuldbekentenis : van hem heb ik geen schrift noodig ;
— wat voor den lezer geschreven of gedrukt is, geschrift, werk, boek: de boekbinder heeft het schrift geraakt;
— Vondels schriften;
— schrijfboek : de schriften ronddeelen, ophalen, ruilen. SCHRIFTJE, o. (-s).

2. schrift - SCHRIFT - v. de Bijbelboeken: de Heilige Schrift, in de Schrift goed thuis zijn; altijd plaatsen uit de Schrift aanhalen.