Ronde betekenis & definitie

Ronde - v. (-n, -s), eene soort van visiteerpatrouille ter bewaking van den dienst der verschillende wachtposten en schildwachten in eenig garnizoen, bestaande uit een onderofficier en eenige manschappen; (leger) bezoek van een officier om te zien of alles in orde is : officier van de ronde; de ronde doen, overal heengaan, om te zien of alles in orde is ; — dit bericht doet de ronde, wordt overal rondverteld ; — eenmaal de baan in eene manége, wielerbaan enz. (bij wedstrijden): hij was den anderen twee ronden voor ; — rondedans, rondgezang ; à la ronde, in een kring rond, eene soort van biljartspel; (gew.) wat rond is, een pannekoek enz.