Rijksadel' betekenis & definitie

Rijksadel' - m. adel van zeer hoogen stand ; ...ADELAAR, m. (-s), zinnebeeld, wapen eens rijks; ...ADVOCAAT, m(...caten), advocaat die voor de belangen van het rijk optreedt; ...AMBT, o. (-en), openbaar ambt; ...AMBTENAAR, m. (-s, ...naren), ambtenaar door het rijk aangesteld; ...APPEL, m. (-en), een der rijksinsigniƫn: een van een kruis voorziene kogel, als zinnebeeld der vorstelijke macht ; afbeelding ervan op munten, zegels, enz.; ...ARCHIEF, o.; ...ARCHIVARIS, m. (-sen); ...BAN, m. rijksacht; ...BEDELAARSGESTICHT, o. (-en), rijksinrichting waarheen beroepsbedelaars voor langer of korter tijd worden opgezonden; ...BEDIENING, v. (-en); ...BELASTING, v. (-en), belasting ten bate van het rijk; ...BESTUUR, o. bestuur van het geheele rijk; ...BESTUURDER, m. (-s), (Ind.) titel van den minister van staat (in de Vorstenlanden); ...BETREKKING, v. (-en); ...BEURS, v. (...zen), beurs tot vrije studie, vanwege het rijk vergeven.

Laatst bijgewerkt 29-11-2018