Requireeren betekenis & definitie

Requireeren - (requireerde, heeft gerequireerd), verzoeken, verlangen, vorderen: hulp re quireeren ; — (recht.) eiechen (inz. door het openbaar ministerie : de straf): — onderzoeken, navorschen ; —(mil.) leveringen uitschrijven.