Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 22-11-2018

Promotie

betekenis & definitie

Promotie - v. (-s, ...tien), bevordering van (staats-)ambtenaren, die tot eene aanzienlijker of voordeeliger betrekking benoemd worden; er is niet veel promotie in het leger;

— promotie maken, tot een hoogeren rang bevorderd worden, (ook) traktementsverhooging krijgen : ik heb ƒ 200 promotie gemaakt; :
— het toekennen van den doctoralen graad aan de hoogescholen.