Gepubliceerd op 22-11-2018

Prijzen (1)

betekenis & definitie

Prijzen (1) - (prees, heeft geprezen), loven, roemen: iem. hemelhoog prijzen; een veelgeprezen hoek; iedere koopman prijst zijn eigen waar;

— (gew.) kom je van avond eens vet prijzen, uitnoodiging der boeren om hun eigen geslacht beest, schoon aan den haak en in den regel opgesierd, te komen bewonderen;
— iem. gelukkig prijzen, noemen, achten;
— uwe werken moeten u prijzen, moeten uwen lof verkondigen;
verheerlijken : God zij geloofd en geprezen.