Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 22-11-2018

Pertinent

betekenis & definitie

Pertinent bn. bw. tot de zaak behoorende, gepast, doelmatig, juist, recht, billijk, behoorlijk, naar den eisch, beslist: ik verlang van u eene pertinente verklaring; hij weigerde pertinent; pertinent liegen, onbeschaamd.